Nieuwe Brusselaars winnen aan zelfvertrouwen door opera

Twintig weken van zes lesuren hebben de vijfde- en zesdejaars van Basisschool De Goudenregen geoefend aan Sindbad. Een community opera van De Munt over overleven na de oorlogsgruwel. De voorlaatste repetitie maakte één ding duidelijk : alle spelers krijgen hier dé jeugdervaring van hun leven mee. Met een metamorfose tot gevolg.

“Kinderen die wat in zichzelf gekeerd waren, omdat ze zwakker scoorden op taal of rekenen, zijn volledig opengebloeid. Ze hebben andere sterktes in zichzelf ontdekt, waardoor ze veel meer moed hebben gekregen op school.” De juffen Anita en Stéphanie van De Goudenregen zijn dolenthousiast over de vele lesuren die ze prijsgaven voor het operaproject Sindbad, land of the living flame, dat De Munt in hun school oefent. “Die ruimere zelfontwikkelingservaring maakt hen sterker voor de volgende jaren,” luidt de balans. Net als twee jaar terug betrekt De Munt kinderen (209) uit vier Brusselse scholen in een operacreatie waarin ook het Kinder- en Jongerenkoor van de Munt en het orkest van het Conservatorium van Brussel samen met solisten van het Muntorkest hun deel hebben. De twee Nederlandstalige scholen zijn Gemeenschapsonderwijs De Goudenregen (Ganshoren) en Basisschool Lutgardis (Elsene). Viermaal presenteren zij het muziektheaterstuk Sindbad in de grote Muntzaal, een kippenvelmoment omdat ze nooit eerder op een scène stonden, en voor de grote meerderheid nooit een klassieke zang-, muziek- en dansopleiding genoten.

Sindbad is op kindermaat geschreven en gecomponeerd door Howard Moody. Het verhaal gaat over een overlevingstocht van kinderen, na een bombardement. De schoolkinderen moeten de aan hun lot overgelaten weeskinderen spelen. Ze zijn bang van skeletten, overleven door samen te schuilen en vluchten uiteindelijk met een boot ‘op de zee die de felste gevoelens kan weerspiegelen’. De moraal van het verhaal is vergiffenis schenken, om met een vreedzaam hart verder te kunnen leven.

Eerlijke emoties
Tijdens de voorlaatste repetitie in de school, met de balletdocente Mieke Segers en zanglerares Tineke Vandenhoudt, gaat het er al hard aan toe bij de opwarming. Eerst wordt soepelheid en natuurlijke houding geoefend. “Mooi verdelen. Op één been staan. En nog een keer. Trek eens een gezicht : superblij. Nu, heel kwaad. Nu, heel triest. Gebruik heel uw lichaam. Laat het zien.” Een stoere jongen draait zich eerst nog om naar de anderen, maar snel doet hij toch wat van de hele groep verwacht wordt.

Dan de stemopwarming. Telkens met een toonladder hoger, worden alle muzieknoten uit volle borst gezongen. En dan kan de eigenlijke repetitie beginnen. “De kinderen hebben zwaar moeten oefenen op stilzitten,” geeft Tineke mee. Maar dat moest, want het stuk begint met een bominslag, en iedereen moet schuilen onder stoelen en tafels. Pianiste Griet Greypdonck, die zes maand de begeleiding mocht verzorgen, laat het instrument dreunen. ‘Bombs explose behind us...’ wordt gezongen. “Niemand die Engels kan lezen, en toch zingen ze de hele opera,” zegt juf Anita trots. “De teksten werden vertaald, zodat ze de moeilijke inhoud leerden begrijpen. Nu zingen ze de liederen zelfs terwijl ze naar de bib stappen.

De juffen hebben de thema’s in het stuk gekoppeld aan hun lesdoelstellingen, dat maakt het allemaal extra interessant. In Sindbad leren ze hun echte emoties zijn, zoveel is duidelijk. “Meisjes die eerst met overacting de ster wilden spelen, en jongens die stoer gingen doen, hebben dit masker stilletjes aan laten vallen. Ze hebben geleerd om puur hun gevoel weer te geven.” geven de juffen mee. De tocht naar zelfexpressie is duidelijk gelukt. Dit soort ‘opleidingsproject’ laat karakters ontdekken, en talenten die tegengewicht bieden aan zwaktes. “In mijn hele klas zit maar een halve Vlaming, de ouders van de andere kinderen zijn van vreemde origine, van Rusland tot Albanië. Ik ben trots op hun sterke prestaties,” aldus de juf nog. “En ja, de Brusselaars van morgen gaan ervoor.”

Jean-Marie Binst - Brussel Nieuws - 13 février 2014 - Photo : Marc Gysens

Voir en ligne : Retrouvez cet article sur le site Brussel Nieuws

Représentations & évènements à venir

13 juin 2024 16 juin 2024

Au risque de,

Labeaume

23 juin 2024

On ne va pas se défiler

Bobigny

29 juin 2024

Au risque de,

Bordeaux

8 juillet 2024 10 juillet 2024

La Nuit Jean Giono

Vitrac-sur-Montane - Corrèze

10 juillet 2024 à 11h00

La maison

Avignon

15 juillet 2024 22 juillet 2024

Guérir les blessures / Nanatushitishutau

Uashat - Québec

4 août 2024 7 août 2024 à 09H30

Festival Rennu in Cumunu

Ajaccio